Kindlustustingimused

Mootorratast rentides saad valida kolme kindlustuspaketi vahel


CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Your Text

Your Text

Price

MINI

õnnetusjuhtumi korral

maksab rentnik mootorratta ja lisavarustuse kahjud deposiidi ulatuses jaemüügiväärtuses

Mootorratta või selle lisaseadmete vargusE, hävimise või kaotsimineku (kui kindlustustingimused olid täidetud) puhul maksab rentnik kuni 5000 eur

Rehvi kaitse

Ei sisaldu

SISALDAB Puksiiriabi

Lisajuht LIsatasu eest

Rendifirma lisakulud, saamata jäänud tulu jne.

Rentnik maksab kuni 2100 EUR juhtumi kohta


Omavastutuse deposiit

1200 EUR (alla 24 aastasel 2400 EUR)

15 EUR rendipäev

VIP

õnnetusjuhtumi korral

maksab rentnik mootorratta ja lisavarustuse kahjud deposiidi ulatuses jaemüügiväärtuses

Mootorratta või selle lisaseadmete varguse, hävimise või kaotsimineku (kui kindlustustingimused olid täidetud) Puhul Maksab rentnik  kuni 2500 eur

Rehvi kaitse

Ei sisaldu

SISALDAB Puksiiriabi

LISAJUHT LISATASU EEST

Rendifirma lisakulud, saamata jäänud tulu jne.

Rentnik maksab kuni 1050 EUR juhtumi kohta

Omavastutuse deposiit

600 EUR (alla 24 aastasel 1200 EUR)

 25 EUR rendipäev

MAX VIP 

õnnetusjuhtumi korral

Maksab Rentnik Mootorratta ja Lisavarustuse kahjud Deposiidi ulatuses jaemüügiväärtuses

Mootorratta või selle lisaseadmete varguse, hävimise või kaotsimineku (kui kindlustustingimused olid täidetud) puhul maksab rentnik kuni 2500 eur

hõlmab Rehvide remonti

kuni 50 eur ulatuses

SISALDAB Puksiiriabi

1 LISAJUHT HINNAS

Rendifirma lisakulud, saamata jäänud tulu jne.

Rentnik maksab kuni 1050 EUR juhtumi kohta

Omavastutuse deposiit

600 EUR (alla 24 aastasel 1200 EUR)


 200 EUR rendiperiood

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Your Text

Your Text

Price

MINI

damages to the motorcycle and accessories renter pays deposite value of damages

THEFT, DESTRUCTION AND LOSS OF A MOTORCYCLE OR OTS ACCESSORIES RENTER PAYS UP TO 5000 EUR OER OCCURENCE

FLAT TIRE COVERAGE NOT INCLUDED

TOWING ASSISTANCE INCLUDED

ADDITIONAL DRIVER NOT INCLUDED

ADDITIONAL COST OF THE RENTAL COMPANY, LOSS OF INCOME ETC. RENTER PAYS UP T0 2100 EUR PER OCCURENCE


DAMAGE DEPOSIT 1200 EUR (2400 EUR FOR UNDER 24 YEARS OF AGE)

PRICE 0 EUR

VIP

DAMAGES TO THE MOTORCYCLE AND ACCESSORIES RENTER PAYS DEPOSITE VALUE OF DAMAGES

THEFT, DESTRUCTION AND LOSS OF A MOTORCYCLE OR OTS ACCESSORIES RENTER PAYS UP TO 2500 EUR OER OCCURENCE

FLAT TIRE COVERAGE NOT INCLUDED

TOWING ASSISTANCE INCLUDED

ADDITIONAL DRIVER MUST BE PAID

EXTRA

ADDITIONAL COST OF THE RENTAL COMPANY, LOSS OF INCOME ETC. RENTER PAYS UP T0 1050 EUR PER OCCURENCE

DAMAGE DEPOSIT 600 EUR (1200 EUR FOR UNDER 24 YEARS OF AGE)

PRICE 25 EUR

VIP ZERO

DAMAGES TO THE MOTORCYCLE AND ACCESSORIES RENTER PAYS 0 EUR IN CASE OF DAMAGES

THEFT, DESTRUCTION AND LOSS OF A MOTORCYCLE OR OTS ACCESSORIES RENTER PAYS UP TO 1000 EUR OER OCCURENCE

COVERS TIRE REPAIR/LABOR UP TO AN AMOUNT OF 100 EUR PER OCCURENCE

TOWING ASSISTANCE INCLUDED

ONE ADDITIONAL DRIVER IS FREE

ADDITIONAL COST OF THE RENTAL COMPANY, LOSS OF INCOME ETC. RENTER PAYS UP T0 620 EUR PER OCCURENCE

DAMAGE DEPOSIT 0 EUR (1200 EUR FOR UNDER 24 YEARS OF AGE)


PRICE 35 EUR

 

Bikemoto (Handprint OÜ) kõik mootorrattad omavad kohustusliku kehtivat vastutuskindlustust (liikluskindlustust) ja ülevaatust. 

Bikemoto (Handprint OÜ) lähtub rendilepingu sõlmimisel kindlustuse üldtingimustest ja kaskokindlustuse tingimustest, mis on rendilepingu lahutamatud osad. Rendilepingu tingimuste kohaselt võib renditavat mootorratast kasutada ainult EU = Euroopa kindlustusterritooriumil, välja arvatud Aserbaidzaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Bikemoto (Handprint OÜ)  pakub kolme erinevat kindlustuspaketti MINI, VIP ja MAX VIP. Kindlustuspakett kehtib ainult siis, kui rentniku poolt on täidetud kõik kindlustuse üldtingimused, kaskokindlustuse tingimused ja rendilepingu tingimused. Omavastutuse deposiidi summa ja kindlustuskaitse sõltub Rentniku poolt valitud kindlustuspaketist. Kindlustusmakse ja omavastutuse deposiit tuleb tasuda enne rendilepingu sõlmimist. Deposiidi summa vabastatakse ja makstakse tagasi rentnikule juhul kui rentnik tagastab mootorratta koos lisavarustusega ja rendivarustusega samas seisukorras nagu see rentnikule väljastati. 

Vastavalt kindlustuspaketile käsitletakse rendivarustuse (kiiver, kindad, püksid, jope, saapad jms) ja mootorrattale paigaldatud lisavarustuse (lisatuled, telefonihoidja, kohvrid, kaitserauad jms) kaitset. Rendivarustuse või mootorratta lisavarustuse vigastamisel, üleloomulikul kulumisel või hävimisel on rentniku vastutus vastavalt kindlustuspaketile. Bikemoto (Handprint OÜ) jätab endale õiguse ise otsustada, kus teostada remonttöid ja soetada purunenud varuosasid.

Rentnik on teadlik, et kindlustusjuhtum on ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille käigus saab kindlustatud ese kindlustuskaitse kehtivuse ajal kahjustada, hävib või läheb kaotsi. Koguriskikindlustuse kindlustusjuhtumiks võib näiteks olla õnnetusjuhtum, vandalism, vargus. Õnnetusjuhtum on kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine sõidukivälise kontaktse sündmuse, liiklusõnnetuse, loodusõnnetuse, tule (sh suitsu, tahma ja/või kustutustööde) või plahvatuse (sh lõhkekeha plahvatuse) tagajärjel. Kindlustussumma on sõiduki turuhind Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumit. Kindlustatud ei ole sõiduki kütusepaagis olev kütus ega kütuselisandid ja sõidukis olevad inimesed. 

Tingimuste kohaselt ei loeta kindlustusjuhtumist põhjustatud kahjuks ega kuulu hüvitamisele kahju, mis on toimunud väljaspool EU = Euroopa (välja arvatud Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Venemaa) kindlustusterritooriumi.

Juhul kui toimub kindlustusjuhtum ja kindlustuspaketi kaitse ei kuulu hüvitamisele rentniku süül on rentnik kohustatud hüvitama rendileandjale kogu tekitatud kahju, koheselt peale kahju tekkimist rendile andja nõudmisel. 

 Kindlustuskaitse mis ei kuulu rentniku süül hüvitamisele:

 • Kahju, mis on sõiduki toitesüsteemile (sh kõrgsurvepumbale ja sissepritsesüsteemile) tekkinud ebakvaliteetse või vale kütuse kasutamise tõttu.
 • Kahju, mis on tekkinud külmumise tõttu. 
 • Kahju, mis on tekkinud vee sattumise tõttu mootorisse. 
 • Kahju, mis on tekkinud sõiduki puuduliku käsitsemise tõttu. 
 • Kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamise tõttu liiklemiseks mitte ettenähtud piirkonnas (maastikul, kaldaalal, vees, soisel alal jms) või väljaspool liiklemiseks ametlikult avatud jääteed.  
 • kahju, mis on tekkinud sõidukiga võistlustel või treeningul osalemise tagajärjel.
 • kahju, mis on tekkinud õli, jahutus-, piduri- ja/või sidurivedeliku ebapiisava koguse tõttu.

Tingimuste kohaselt ei loeta kindlustusjuhtumist põhjustatud kahjuks ega kuulu hüvitamisele sõiduki või selle kindlustatud osade või pagasi varguse või ärandamisega tekitatud kahju, kui sõiduk ei olnud lukustatud või vargusevastased seadmed ei olnud enne vargust või ärandamist sisse lülitatud või töökorras või kui sõiduki võti oli sõiduki varastamise või ärandamise ajal sõiduki küljes.

Rendile andjala on õigus vabaneda kindlustuslepingu täitmise kohustusest, kui sõidukit juhtinud isik oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholijoobes, uimastite või psühhotroopse aine mõju all. Sõidukit juhtinud isik keeldus vahetult pärast kahju tekkimist joobe tuvastamisest või tarvitas alkoholi, uimasteid või psühhotroopseid aineid pärast kahju tekkimist. Liiklusõnnetuse ajal sõidukit juhtinud isikul puudus vastava kategooria sõiduki juhtimise õigus. Rentnik aitas sõidukiga kaasa kuriteo toimepanemisele või selle katsele.

Metsloomale otsasõidu tõttu tekkinud kahju hüvitatakse ilma omavastutust rakendamata. Metsloomale otsasõidu vältimisega seotud kahju hüvitamisel rakendatakse omavastutust.

Kindlustusjuhtumite suhtes rakendatakse omavastutust kahekordses ulatuses vastavalt kindlustuspaketile juhul, kui sõiduk remonditakse, taastatakse või asendatakse väljaspool Eestit.

Rentniku kohustused:

 • Rentnik on kohustatud mitte ületama sõites õigusaktide ja liikluskorraldusvahenditega suurimat lubatud kiirust. 
 • Hoidma sõiduki võtmeid ja registreerimisdokumente nii, et kolmandal isikul ei ole võimalik neid takistust lõhkumata või vägivalda või sellega ähvardamist kasutamata ära võtta.
 • Kindlustusjuhtumi korral on rentnik kohustatud vormistama liiklusõnnetuse ja teatama sellest kehtivate õigusaktide kohaselt. 
 • Teatama vargusest, ärandamisest, röövimisest, vandalismist või muust õigusvastasest juhtumist viivitamata politseile. 
 • Teatama kindlustusjuhtumist Rendile andjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe päeva jooksul pärast kindlustusjuhtumit. 
 • Rentnik vastutab rentnikuga võrdsustatud isiku käitumise eest rendilepingust tulenevate kohustuste täitmisel samamoodi nagu enda käitumise eest. 

Rendile andja ja rentniku vahel sõlmitud rendilepingu lahutamatuks osaks on (kindlustuse üldtingimused ja kaskokindlustuse tingimused) koos selle lisadega.