Teenuste hinnakiri

Bikemoto mootorratast või haagist rentides tasud ainult sõiduki rendipäeva ja kütuse eest. 

Teenuste hinnakiri

Mootorrataste ja rendivarustuse transporti hinnakiri

Mootorratta ja rendivarustuse väljastamine rendibaasis tööajal – 0 eur
Mootorratta ja/või rendivarustuse väljastamine või tagastamine väljaspool tööaega – 35 eur
Kliendi transfeer rendibaasi või tagasi – 15 eur broneeringu tasu + transfeeri maksumus (Bolt, Uber, Bikemoto)
Mootorratta ja/või rendivarustuse väljastamine või tagastamine kliendi aadressil Tallinna ja Harjumaa piires – 50 eur
Mootorratta ja/või rendivarustuse väljastamine või tagastamine väljaspool Tallinna ja Harjumaa piires – 25 eur + 1 eur/km

Lisateenuste hinnakiri

Rendilepingus märgitud teine volitatud juht -15 eur/24h
Tagastamisega hilinemise korral on hiline tagastustasu 50 eur iga hilinenud tunni eest
Üle 2 tunni hilinemisel tuleb tasuda kogu järgneva rendipäeva tasu vastavalt rendilepingus märgitud päeva tasule
Üle 500 km/päevas läbimisel on Rendileandjal õigus küsida lisatasu 0,19 eur/km iga ületatud km kohta
Tavapärasest rohkem määrdunud mootorratta lisapesu ja puhastus 25 – 50 eur vastavalt töö mahule
Tagastamisel puuduoleva kütuse lisamine – 3 eur/l

Remondi, hoolduse ja kahjustuste hinnakiri

Kahjustunud mootorratta transport (v.a. kindlustusjuhtum) Tallinna ja Harjumaa piires – alates 50 eur
Kahjustunud mootorratta transport (v.a. kindlustusjuhtum) väljaspool Tallinna ja Harjumaa piires – alates 25 eur + 1 eur/km
Väikeste kahjustuste remondi ja taastamistööd (kriimud kaitseraudadel, kukkumispunnide vahetus jms.) – 55 eur/h + varuosad
Hooldus ja remonditööd BMW ametlikus esinduses – 75 eu/h + varuosad
Elektri ja diagnostikatööd BMW ametlikus esinduses – 88 eu/h + varuosad
Värvitööd – 65 eur/h + varuosad

Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri. 

Leppetrahvid

Liiklusrikkumine, mis toob kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt kuni  2000 eur leppetrahvi + otsesed kulud
Tasumata liiklus- või parkimistrahv, mis esitatakse Rendile ajndjale Rentniku rikkumise tõttu – 35 eur käitlemiskulu + trahvi ja viiviste tasu
Sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 2000 eur leppetrahvi + sõiduki tagasi toomisega seotud kulud
Sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas – 200 eur leppetrahvi + sõiduki tagasi toomisega seotud kulud
Puuduva või rikutud võtme puhul kuni 400 eur leppetrahvi
Puuduva(te) dokumendi/te puhul kuni 300 eur leppetrahvi
Purunenud rehvi eest 200 eur leppetrahvi iga purunenud rehvi eest
Puuduva või lõhutud lisavarustuse eest kuni 400 eur leppetrahvi
Sõiduki kasutamisel maastikul või teedel, mis pole kattega teed liiklusseaduse tähenduses kuni 400 eur leppetrahvi

Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub klient hüvitama üürileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.