Teenuste hinnakiri

Bikemoto mootorratast või haagist rentides tasud ainult sõiduki rendipäeva ja kütuse eest. 

Teenuste hinnakiri

Mootorrataste ja rendivarustuse transporti hinnakiri

Mootorratta ja/või rendivarustuse väljastamine või tagastamine kliendi aadressil Tallinna ja Harjumaa piires – 50 eur
Mootorratta ja/või rendivarustuse väljastamine või tagastamine väljaspool Tallinna ja Harjumaa piires – 25 eur + 1 eur/km

Lisateenuste hinnakiri

Tagastamisega hilinemise korral on hiline tagastustasu 50 eur iga hilinenud tunni eest
Üle 2 tunni hilinemisel tuleb tasuda kogu järgneva rendipäeva tasu vastavalt rendilepingus märgitud päeva tasule.
Üle 300 km/päevas läbimisel on Rendileandjal õigus küsida lisatasu 0,35 eur/km iga ületatud km kohta
Tagastamisel puuduoleva kütuse lisamine – 3 eur/l

Remondi, hoolduse ja kahjustuste hinnakiri

Kahjustunud mootorratta transport (v.a. kindlustusjuhtum) Tallinna ja Harjumaa piires – alates 50 eur
Kahjustunud mootorratta transport (v.a. kindlustusjuhtum) väljaspool Tallinna ja Harjumaa piires – alates 25 eur + 1 eur/km
Väikeste kahjustuste remondi ja taastamistööd (kriimud kaitseraudadel, kukkumispunnide vahetus jms.) – 55 eur/h + varuosad
Hooldus ja remonditööd ametlikus esinduses – 75 eu/h + varuosad
Elektri ja diagnostikatööd ametlikus esinduses – 88 eu/h + varuosad
Värvitööd – 65 eur/h + varuosad

Sõidukile tekitatud kahjustuste hindamise aluseks on vastava sõiduki Eesti margiesinduse poolt koostatud hinnakiri. 

Leppetrahvid

Liiklusrikkumine, mis toob kaasa sõiduki või selle osade konfiskeerimise õiguskaitseorganite poolt kuni  2000 eur leppetrahvi + otsesed kulud
Tasumata liiklus- või parkimistrahv, mis esitatakse Rendile ajndjale Rentniku rikkumise tõttu – 35 eur käitlemiskulu + trahvi ja viiviste tasu
Sõiduki kasutamisel või tagastamisel riigis, milles ei olnud lepingu sõlmimisel kokku lepitud – 2000 eur leppetrahvi + sõiduki tagasi toomisega seotud kulud
Sõiduki tagastamisel selleks lepingu sõlmimisel mitte ettenähtud kohas – 200 eur leppetrahvi + sõiduki tagasi toomisega seotud kulud
Puuduva või rikutud võtme puhul kuni 400 eur leppetrahvi
Puuduva(te) dokumendi/te puhul kuni 300 eur leppetrahvi
Purunenud rehvi eest 200 eur leppetrahvi iga purunenud rehvi eest
Puuduva või lõhutud lisavarustuse eest kuni 400 eur leppetrahvi

Lisaks leppetrahvi ja/või teenustasu tasumisele kohustub klient hüvitama Rendileandjale kogu kahju, mis ületab leppetrahvi ja/või teenustasu summat.